USD neo giá cao

TỷgiáquyđổiUSD/VNĐtrênkênhngânhàngđãthiếtlậpmặtbằngmới.Ảnh:HoàngHà.Trongphiêngiaodịchđầutháng11,Ngân ...